Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Kuruluş

Veterinerlik Bölümü ve bölüme bağlı Veteriner Sağlık ve Laborantlık Programının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 15.12.2009 tarih ve 18 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.02.2010 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlayacaktır.

Misyon  

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek Yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

Vizyon     

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip karşılaştığı sorunları çözebilecek gençler oluşturarak bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan oncu meslek yüksekokulu olmak.

Alınacak Derece   

Mezun olan öğrencilere VETERİNERLİK alanında ön lisans, diploması verilir.

Kabul Koşulları      

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş            

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner Fakültesi, biyoloji, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları            

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları       

Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuvarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, pet shoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli veteriner sağlık ve laborantlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.   

Öğrenim Amaçları  

Hayvancılık Sektörünün yetişmiş ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ

1-Anatomi ve Histoloji Labaratuvarı Çalışmaları

2-Biyokimya Labaratuvarı Çalışmaları

3-Doğan Organik Besi İşletmeleri

4-Kelkit İlçe Tarım ve Orman Bakanlıığı Teknik Gezi Programları

5-Kelkit Belediye Mezbahanesi Klinik Uygulamaları

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya Laborant ve Veteriner Sağlık Programı hacerkaya@gumushane.edu.tr 3714
Öğr. Gör. Samet Yahya Bal Laborant ve Veteriner Sağlık Programı sametyahya.bal@gumushane.edu.tr 3761
Öğr. Gör. Halit Mazlum Laborant ve Veteriner Sağlık Programı hmazlum@gumushane.edu.tr 3719
Öğr. Gör. İkram Coşar Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ikramcosar@gumushane.edu.tr 3761

Misyon

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak, toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

 

Vizyon

Mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları çözebilecek, bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan öncü bir akademik program haline gelmek.

 

Veterinerlik Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya
Öğr. Gör. Halit Mazlum
Öğr. Gör. Samet Yahya Bal
Öğr. Gör. İkram Coşar

 

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda veterinerlik alanında kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

Bölüm Dış Paydaşı: Doğan Organik Besi İşletmeleri , Kelkit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

 Bölümün Performans Hedefleri

1-Anatomi ve Histoloji Labaratuvarı Çalışmaları

2-Biyokimya Labaratuvarı Çalışmaları

3-Doğan Organik Besi İşletmeleri

4-Kelkit İlçe Tarım ve Orman Bakanlıığı Teknik Gezi Programları

5-Kelkit Belediye Mezbahanesi Klinik Uygulamaları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Veterinerlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Zorunlu mesleki stajı başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:195   Kadın:95   Erkek:100

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, pet shoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli laborant  ve veteriner sağlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında teorik dersler verilmektedir.

Laboratuvar ortamında uygulamalı dersler (Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Genel Mikrobiyoloji vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygulamaları ise isteğe bağlı stajlar ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. Veterinerlik alanı ile ilgili temel kavramları bilir.
 2. Bilgilerini ve anlayışlarını mesleki bağlamda uygulayabilirler.
 3. Arkadaşları ve danışmanları ile anladıkları, becerileri ve eylemleri hakkında iletişim kurabilirler.
 4. Belirli bir bağımsızlıkla ileri çalışmaları yapabilecek öğrenme becerilerine sahiptirler.
 5. Genel ortaöğretimde kazandıkları bilgiler üzerine kurulan bilgilerini kişisel gelişmeleri ve daha sonraki eğitimleri yolunda birinci düzeyi tamamlamada (dikey geçiş için) kullanırlar.
 6. Hayvanlar ilgili tüm klinik uygulamaları yapar.
 7. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
 8. Laboratuarlarda kendi alanı ile ilgili laboratuar analizlerini yapar
 9. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
 10. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 11. Canlı vücudundaki ana sistemleri ve sistematikle ilgili temel kavramları öğrenir.
 12. Hastalıklara ait lezyonları tanımlar; sözlü ve yazılı olarak ifade eder..

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından öğrencilere resmi web sitesinde ve bölüm ilan panolarında duyurular yapılmaktadır. Öğrenim hareketliliğine hak kazandıkları andan itibarense dış ilişkiler bölüm koordinatörü tarafından öğrencilerin tüm değişim sürecine yönelik bilgilendirme yapılmakta ve tüm akademik süreç koordinatör tarafından takip edilmektedir. 

c) Staj: 2. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip isteğe bağlı staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkanlarından faydalanmaktadırlar.

 

Değişim Programlarına Katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına Dış İlişkiler Ofisi üzerinden başvurabilmektedirler.

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bölümümüz Öğrencileri Hayvan Severler  Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 2+0
LVSP109 Genel Biyokimya 2+1
LVSP113 Histoloji ve Embriyoloji 2+1
LVSP115 Anatomi 2+2
LVSP117 Genetik 2+1
TDB 101 Türk Dili – I 2+0
YDB 115 İngilizce – I 3+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 2+0
LVSP102 Genel Mikrobiyoloji 2+1
LVSP106 Parazitoloji 2+1
LVSP116 Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri 2+2
LVSP118 Fizyoloji 2+0
LVSP120 Genel Zootekni 2+0
STJ 102 Staj 0+0
TDB 102 Türk Dili – II 2+0
YDB 116 İngilizce – II 2+0
     
2. SINIF    
LVSEC255 Veteriner Halk Sağlığı 2+0
LVSEC257 Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı 2+0
LVSEC261 Epidemiyoloji 2+0
LVSEC269 İmmunoloji ve Aşı Uygulamaları 2+0
LVSEC271 Rasyon Hazırlama Teknikleri 2+0
LVSEC273 Hayvan Hastalıkları 2+0
LVSEC277 Biyoistatistik 2+0
LVSEC279 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2+0
LVSP201 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji 2+1
LVSP203 Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme 2+1
LVSP205 Farmakoloji 2+1
LVSP213 Genel Patoloji 2+1
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
     
LVSEC252 Özel Patoloji 2+0
LVSEC254 Hayvan Yetiştiriciliği 2+0
LVSEC258 Hayvan Sağlığı ve Hijyeni 2+0
LVSEC264 Mesleki Gelişim ve Deontoloji 2+0
LVSEC266 Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri 2+0
LVSEC272 Reprodüktüf Sürü Sağlığı 2+0
LVSEC276 Arı ve Balık Hastalıkları 2+0
LVSEC278 Rasyon Hazırlama Teknikleri 2+0
LVSP212 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 2+1
LVSP214 Klinik Uygulamalar 1+3
LVSP216 Dölerme ve Suni Tohumlama 2+1
LVSP218 Cerrahi 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0