Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Pala Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Serdar Okan Üye
Öğr. Gör. Kenan Kuzulugil Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Emren Daltaban
Yüksekokul Sekreteri
Raportör