Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Pala Üye
Öğr. Gör. Burak Akıncı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kuzulugil Üye
Öğr. Gör. Alperen Ağaç Üye
Emren Daltaban
Yüksekokul Sekreteri
Raportör