Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Spor Yönetimi Programı

Spor Yönetimi Programı

Kuruluş

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokuluna bağlı Spor Yönetimi Programının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 24.09.2018 tarih ve 39089344-5783 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 10.10.2018 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlayacaktır.

Misyon  

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek Yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

Vizyon     

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip karşılaştığı sorunları çözebilecek gençler oluşturarak bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan öncü meslek yüksekokulu olmak.

Alınacak Derece   

Mezun olan öğrencilere Spor Yönetimi alanında ön lisans, diploması verilir.

Kabul Koşulları      

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş            

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, İşletme yönetim, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği lisans programlarına geçiş yapabilirler. 2019 Meslek Yüksekokulları İle Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. 

(Yetenek sınavı ile kazanılan Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon vb. BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde geçtikleri derslerini kredi ve AKTS uyumuna göre saydırabilir)

Mezuniyet Koşulları            

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları       

Spor Yönetimi Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

Öğrenim Amaçları  

Spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) yetişmiş ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır.

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Dr. Coşkun Yılmaz Spor Yönetimi Programı coskun.yilmaz@gumushane.edu.tr 3718
Öğr. Gör. Büşra Öztürk Spor Yönetimi Programı bozturk@ogr.gumushane.edu.tr 3715
Öğr. Gör. Bahadır Koç Spor Yönetimi Programı bahadirkoc@gumushane.edu.tr 3703
Öğr. Gör. Harun Duran Spor Yönetimi Programı harunduran@gumushane.edu.tr 3721

Bölüm Kalite Sistemi

Kuruluş

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 2019-2020 yılında açılmış olup bölüm bünyesinde tek program olan Spor Yönetim programı bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Spor Yönetim programı öğrenci alarak eğitime başlayacaktır.

Misyon

Her devirde gelişmiş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve aynı zamanda bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektir.

Bu bölüm mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 Vizyon

Sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerine göre, bilinçli öğrenciler yetiştirmek, bölgemizin ve ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider meslek yüksekokulu olmak amaçlanmıştır.

Spor Yönetim Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

 • Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN
 • Öğr. Gör. Büşra ÖZTÜRK
 • Öğr. Gör. Bahadır KOÇ
 • Öğr. Gör. Coşkun YILMAZ

 Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kurulu önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

Spor Yönetimi Programın Amaçları

Spor Yönetimi Önlisans Programının amacı spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır.

Programın bu temel amacı çerçevesinde öğrencilerimize şu yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmiştir:

 • Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek ve önerilen çözümleri savunabilmek,
 • Bireyin bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek ve bunların farkındalıklarını artırmak,
 • İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
 • Kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek ve uygulayıcı olabilme konusunda beceri kazanmak,
 • Spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğini kazandırmak ve bir alanında kısmen uzmanlaşabilmek,
 • Pazarlama, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve spor tesisleri vb. alanlarda çalışabilme öz yeterliliği kazanabilmek,
 • Spor bilimleri alanında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak.

Mezunların Kazandıkları Unvan  

Spor Yönetimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, Spor Yönetimi Önlisans Programı Diploması alırlar. 

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin İşletme, İşletme yönetim, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca tüm mezunların Açık öğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkânları bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programlardan mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü en az DC derecesiyle geçmiş olması, 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günlük stajını başarı ile tamamlamış olması durumunda öğrenciler mezun olamaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Alanları

Spor Yönetimi Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

1. Ders seçimi ve kaydı: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2. Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. 

3. İstihdam: Öğrencilere dönem boyunca toplu olarak en az bir defa istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir. Bunların haricinde talep eden her bir öğrenciye istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir.

4. Staj: Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. Bunla birlikte öğrencilerin bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmeleri ve diğer süreçleri takip etmeleri konusunda staj komisyonu üyeleri tarafından bilgiler verilmektedir.

Değişim Programlarına Katılım İmkânları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Başvuru ve sonraki süreçlerde de bölüm koordinatörleri öğrencilere gereken desteği sağlamaktadırlar.

 

 

BİRİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ

 

 

DERSİN ADI

Z/S

Teori

Uygulama

Kredi    

AKTS

D

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -1

Z

2

0

2

2

T

 

İNGİLİZCE – 1

Z

3

0

3

3

İ

 

TÜRK DİLİ – 1

Z

2

0

2

2

T

 

BEDEN EĞİTİM VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ

Z

3

0

3

6

T

 

SPOR YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Z

3

0

3

6

T

 

SPOR PSİKOLOJİSİ

Z

3

0

3

6

T

 

SPOR VE MEDYA

Z

2

0

2

5

T

TOPLAM

   

18

0

18

30

 

 

BİRİNCİ YIL- BAHAR DÖNEMİ

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – 2

Z

2

0

2

2

T

 

İNGİLİZCE – 2

Z

3

0

3

3

İ

 

TÜRK DİLİ – 2

Z

2

0

2

2

T

 

SPOR HUKUKU

Z

3

0

3

5

T

 

SPOR SOSYOLOJİSİ

Z

3

0

3

4

T

 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

Z

2

2

3

6

T

 

SPOR EKONOMİSİ

Z

3

0

3

4

T

 

STAJ

Z

     

4

T

TOPLAM

   

18

2

19

30

 

BİRİCİ YIL TOPLAM

   

36

2

37

60

 

 

İKİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ

 

 

HALKLA İLİŞKİLER

Z

3

0

3

4

T

 

SPOR TARİHİ

Z

3

0

3

4

T

 

SPOR TESİS VE SAHA MALZEME BİLİMİ

Z

3

0

3

5

T

 

SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK

Z

3

0

3

5

T

 

SEÇMELİ DERS - 1

S

3

0

3

4

T

 

SEÇMELİ DERS - 2

S

3

0

3

4

T

 

SEÇMELİ DERS - 3

S

3

0

3

4

T

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

SPORCU BESLENMESİ

S

3

0

3

4

T

 

SPOR FİZYOLOJİSİ

S

3

0

3

4

T

 

FİZİKSEL UYGUNLUK

S

3

0

3

4

T

 

FUTBOL

S

3

0

3

4

T

 

HALK OYUNLARI

S

3

0

3

4

T

 

BADMİNTON

S

3

0

3

4

T

 

SPORDA GÜNCEL SORUNLAR

S

3

0

3

4

T

 

İNSAN ANATOMİSİ

S

3

0

3

4

T

 

SPORDA YETENEK SEÇİMİ

S

3

0

3

4

T

TOPLAM

   

21

0

21

30

 

 

İKİNCİ YIL - BAHAR DÖNEMİ

 

 

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK

Z

3

0

3

5

T

 

REKREASYON

Z

3

0

3

4

T

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

Z

3

0

3

5

T

 

SEÇMELİ DERS - 1

S

3

0

3

4

T

 

SEÇMELİ DERS - 2

S

3

0

3

4

T

 

SEÇMELİ DERS - 3

S

3

0

3

4

T

 

STAJ

Z

     

4

T

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

BECERİ ÖĞRENİMİ

S

3

0

3

4

T

 

DRAMA

S

3

0

3

4

T

 

EĞİTSEL OYUNLAR

S

3

0

3

4

T

 

VOLEYBOL

S

3

0

3

4

T

 

STEP AEROBİK

S

3

0

3

4

T

 

ORYANTİRİNG

S

3

0

3

4

T

 

SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

S

3

0

3

4

T

 

SPORDA FAİR PLAY

S

3

0

3

4

T

 

SPOR TURİZMİ

S

3

0

3

4

T

 

SPORDA PERFORMANS TESTLERİ

S

3

0

3

4

T

TOPLAM

   

18

0

18

30

 

İKİNİCİ YIL TOPLAMI

   

39

0

39

60

 

DÖRT DÖNEM TOPLAMI

   

75

2

76

120

 

Z/S: Zorunlu / Seçmeli / T: Teorik / U: Uygulama/ K: Kredi/ AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi/ D: Dil/ İ: İngilizce/ T: Türkçe

Öğrenciler, diğer bölümlerden alan dışı seçmeli ders alabilirler.