Kelkit ADMYO Gelen Evrak İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Giden Evrak İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Doğrudan Teminle Alım İş Akış Şüreci.pdf
Kelkit ADMYO Arşiv İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYODers Telafisi Alt Süreç Akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Mal Bildirimi İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Senelik Sağlık İzin Alma İş Akış Şüreci.pdf
Kelkit ADMYO Açık İhale İş Akış Şüreci.pdf
Kelkit ADMYO DMO Alımları İş Akış Şüreci.pdf
Kelkit ADMYO Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Mal Teslim Alma İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO işe başlama ayrılma.pdf
Kelkit ADMYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akıs Seması.pdf
Kelkit ADMYO Sınav Programlarının Hazırlanması alt Süreci Akıs Seması.pdf
Kelkit ADMYO Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti alt süreci akıs şema
Kelkit ADMYO Yeni ders ve içeriklerinin güncellenmesi alt süreci akıs şeması.pdf
Kelkit ADMYO ögrenci stajı alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO ögrenci bursı alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Mazeret İzin Süreci.pdf
Kelkit ADMYO Öğrenci kayıt dondurma alt süreci Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Akademik Uyarı Ders Aldırma alt Süreci Akıs Seması.pdf
Kelkit ADMYO Öğrenci disiplin soruşturması alt süreci akıs şeması.pdf
Kelkit ADMYO Öğretim elemanı ders telafi alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Laboratuar uygulama alt süreci akıs şeması.pdf
Kelkit ADMYO Öğrenci danışmanlık alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO ögrenci temsilcisi seçimi alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi alt süreç akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Sınavlara itiraz alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Mazeret sınavı alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Stratejik plan hazırlama alt süreç İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Başarı notları ilanı alt süreci İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Bitirme ödevi alt süreci İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Eğitim ve geliştirme alt süreci İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Taşınırların kaydı alt süreç İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Tüketim ve kullanım suretiyle çıkış alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Stratejik planın izlenmesi ve degerlendirilmesi alt süreci iş skış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Tasınır giris ve çıkıs islemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi alt süreç
Kelkit ADMYO Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Performans kriterleri alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Anabilim dalı başkanı seçimi ve ataması alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Bölüm başkanı seçimi ve ataması alt süreci akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO yönetim kuruluna doçent temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Yönetim kuruluna Profesör temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Bütçe hazırlama alt süreci İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO Sürekli ve geçici görev yolluğu ödeme alt süreci İş Akış Şeması.pdf
Kelkit ADMYO F1 ve F2 Formlarının hazırlanması alt süreç akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Resmi yazışmalar iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Ayniyat sarf malzeme iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Hizmetiçi eğitim, toplantı, konferans vb. faliyetlerin personele bildirilmes
Kelkit ADMYO Bimer bilgi edinme iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO onay iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Performans programı iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Personel yolluk işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Personel izin işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Personel göreve başlama ve ayrılma işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYOPersonel sicil ve disiplin işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYOPersonel mal bildirim işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Bireysel performans değerlendirme alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Eğitim ve geliştirme alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO İç Dış müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri uygulama alt süreç iş akış
Kelkit ADMYO Tanıtım ve yayınların yönetimi alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Yurt dışı izin onayı alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Personel kimlik kartının çıkarılması alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Memur kadrosu fazla mesai işlemleri alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Başka birimde görevlendirme alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Sistem kontrolu alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Sistem yedekleme takip alt süreç iş akış şeması.pdf
Kelkit ADMYO Sayıştay kararlarını izleme alt süreç iş akış şeması.pdf