Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Kuruluş

Ulaştırma hizmetleri bölümü 2006-2007 yılında İktisadi ve İdari programlar bölümünde açılıp daha sonra Ulaştırma Hizmetleri bölümü olarak değiştirilmiştir. Bölüm altında sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı olarak tek bölüm bulunurken 2017-2018 eğitim döneminde kabin hizmetleri programı da açılarak 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 1. Ve 2. Öğretim ile öğrenci alarak eğitime başlanmıştır.

Misyon

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak, sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

Vizyon

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları çözebilecek gençler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan öncü meslek yüksekokulu olmak.

Alınacak Derece

Mezun olan öğrencilere Sivil Havacılık alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı ile Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri sırasıyla aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler,

Havacılık İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü öğrencileri ise aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler,

Havacılık İşletmeciliği
İşletme
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik

Mezuniyet Koşulları

Programlardan mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olamaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü mezunları havaalanı/limanında okuldan aldıkları eğitim ile aşağıdaki iş sınıflarında çalışabilmektedirler,

Yer Hizmetleri Şirketleri

Harekat Memuru
Yolcu Hizmetleri Memuru
Kargo Memuru

Havayolu Şirketleri

Supervisor
Bilet Satış Personeli
Yolcu Hizmetleri Personeli

Temsil, Gözetim ve Yönetim Şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Kabin Hizmetleri bölüm mezunları ise sadece havayollarında kabin memuru olarak görev yapabilmektedirler.

Öğrenme Amaçları

Havacılık sektörünün yetişmiş ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Serdar Okan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı serdarokan@gumushane.edu.tr 3717
Öğr. Gör. Mustafa Fatih Yücel Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı fatih.yucel@gumushane.edu.tr 3716
Öğr. Gör. Güler Yalvaç Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı guleryalvac@gumushane.edu.tr 3715

Bölümün Vizyonu

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren sürekli gelişme gösteren sivil havacılık sektörüne, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirilmesi konusunda sektöre yardımcı olmak ve bu hedef doğrultusunda aday öğrenciler tarafından tercih edilen bölüm olabilmektir.

Bölümün Misyonu

Sivil havacılık eğitiminde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen eğitim kurumu olabilmektir.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Serdar OKAN

Öğr. Gör. Mustafa Fatih YÜCEL

Öğr. Gör. Güler YALVAÇ

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1-) Kurul, her eğitim öğretim yılının bitiminde; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalite açısından geliştirilmesi hususunda bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

2-) Kurul, her eğitim-öğretim yılının başında kalite faaliyetlerini gözden geçirerek, olması halinde mevcut aksaklıkları tespit ederek, bu aksaklıklar düzeltilmesi hususunda bölüm kuruluna önerilerde bulunur.

Bölümün Dış Paydaşları

Ülkemizde sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri gibi kamu kurumları ile birlikte, Sektörde faaliyet gösteren Havayolu Şirketleri, Yer Hizmetleri Kuruluşları vb diğer özel sektör havacılık kuruşlarıdır.

Bölümün İç Paydaşları

Bölümde şu an eğitim alan öğrenciler ve bölümden mezun olan öğrenciler

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri

Bölümden mezun olan öğrencilerin işe alınmadaki oranı ve mezun olan öğrencileri istihdam eden kuruluşlardan alınan geri bildirimler

Bölümün Performans Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Bölümün Akademik Personel Planlaması  “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi amacıyla gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında düzenlenen eğitim veya akademik faaliyetlere yasal süreçler yerine getirilmesi halinde katılması olanaklıdır. Öte yandan akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği ve Sivil havacılık kabin hizmetleri ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin;

 • Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olması,
 • 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 287  Kadın: 106   Erkek: 171

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır. 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler, hem havacılıkla ilgili kamu kuruluşlarında hem de başta sektörde faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketleri olmak üzere diğer havacılıkla ilgili özel sektör şirketlerinde iş bulabilmektedir.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 2 farklı ortamda gerçekleşmektedir.

a) Derslik ortamında,

b) Pratikte (Havaalanlarına yapılan teknik geziler gibi).

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı 

 

Program Öğrenme Çıktıları:

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. Sivil havacılık ile ilgili genel kavramları açıklayabilmek,
 2. Havaalanlarında terminal hizmetleri, yolcu hizmetleri ve yer hizmetleriyle alakalı hizmetlerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirtilen standartlar doğrultusunda hizmet verilmesini sağlamak,
 3. Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda kurum kültürüne uygun olarak, kurum içerisinde iş arkadaşlarına ve hizmet alıcılara karşı, bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı aktarabilmek
 4. Havayolu taşımacılığında havacılık emniyeti ve havacılık güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilmek,
 5. Sivil havacılık sektöründe karar verebilme ve iletişim becerilerini kullanabilmek
 6. Alanında edindiği bilgi ve becerileri sektörde uygulayabilmek
 7. Alanında gerekli olan yabancı dil bilgisi seviyesini kazanabilmek
 8. Havacılık sektörü ile alakalı olarak çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
 9. Bireysel ve takım olarak çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 10. Alanında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

1. Ders seçimi ve kaydı: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2. Değişim programlarına katılım ( Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. 

3. İstihdam: Öğrencilere dönem boyunca toplu olarak en az bir defa istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir. Bunların haricinde talep eden her bir öğrenciye istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir.

4. Staj: İsteğe bağlı olan staj uygulaması hakkında öğrencilere gerekli olan bilgiler verilip staj yapmak isteyen öğrenciler gerekli yönlendirmesi yapılır.

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Başvuru ve sonraki süreçlerde de bölüm koordinatörleri öğrencilere gereken desteği sağlamaktadırlar.

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Model Uçak Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığı bölüm öğretim üyelerinden Öğr.Gör. Serdar OKAN tarafından yapılmaktadır.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Birim Faaliyet Raporları

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - I 2+0
SHU 101 Sivil Havacılığa Giriş 2+0
SHU 105 Yer Hizmetleri ve Ramp - I 2+0
SHU 107 Yolcu Hizmetleri - I 2+0
SHU 113 Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi 2+0
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 115 İngilizce - I 4+0
    2+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - II 2+0
SHU 102 Havaalanı ve Havaalanı Donanımları 2+0
SHU 106 Yer Hizmetleri ve Ramp - II 2+0
SHU 108 Yolcu Hizmetler i - II 2+0
SHU 112 Hukukun Temel Kavramları 2+0
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 118 İngilizce - II 4+0
    2+0
    2+0
2. SINIF    
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
SHU 201 Temel Harekat 2+0
SHU 205 Mesleki Yabancı Dil - I 4+0
SHU 207 Havacılık Meteorolojisi 2+0
SHUISEC203 Rezervasyon-Biletleme - I 2+0
SHUISEC205 Seyahat Acenteciliği 2+0
SHUISEC207 Ticaret Hukuku 2+0
SHUISEC209 Havacılık İşletmelerinde Finansman 2+0
SHUISEC211 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0
SHUISEC213 Türk Vergi Sistemi 2+0
SHUISEC215 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi-I 1+1
SHUISEC217 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0
SHUISEC219 Konuşma İngilizcesi Temel-I 0+2
SHUISEC221 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları-A 0+2
SHUISEC223 Lojistik 2+0
SHUISEC225 Genel Ekonomi 2+0
     
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
SHU 206 Mesleki Yabancı Dil - II 4+0
SHU 208 Uçuş ve Endüstri Emniyeti Yönetimi 2+0
SHU 210 Havayolu Taşımacılığında Tehlikeli Maddeler 2+0
SHUISEC202 Havacılık İşletmelerinde Örgütsel İletişim 2+0
SHUISEC204 Rezervasyon ve Biletleme-II 2+0
SHUISEC206 Pazarlama Yönetimi 2+0
SHUISEC208 Maliyet Muhasebesi 2+0
SHUISEC210 İşletme İstatistiği 2+0
SHUISEC216 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi - II 1+1
SHUISEC220 Konuşma İngilizcesi Temel-II 0+2
SHUISEC222 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları-B 0+2
SHUISEC224 Havayolu İşletmeciliği 2+0
SHUISEC226 Girişimcilik 4+0
SHUISEC228 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetletleri 2+0
SHUISEC230 Genel Muhasebe 2+0
SHUISEC232 Kamu Maliyesi 2+0
SHUISEC234 Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri 2+0
SHUISEC236 Havacılık Matematiği 2+0
     

 

KABİN HİZMETLERİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2+0
SHKH101 Havacılık Güvenliği 2+0
SHKH103 Sivil Havacılığa Giriş 2+0
SHKH105 Havacılık Terminolojisi 2+0
SHKH107 Havaalanı Yönetimi ve İşletmeciliği 2+0
SHKH109 Temel İngilizce-I 4+0
SHKH111 Havacılık İngilizcesi I 4+0
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 2+0
SHKH102 Kabin Görevliliğine Giriş 2+0
SHKH104 Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlkyardım 2+0
SHKH106 Yer hizmetleri Yönetimi 2+0
SHKH108 Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi 2+0
SHKH110 Temel İngilize-II 4+4
SHKH112 Havacılık İngilizcesi-II 4+0
TDB 102 Türk Dili-II 2+0
    2+0
2. SINIF    
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
SHKH201 İleri İngilizce I 4+4
SHKH203 Normal Durum Prosedlürleri 2+0
SHKH205 İkram ve Servis Teknikleri 2+0
SHKH207 Ekip Kaynak Yönetimi 2+0
SHKSEC201 İş Sağlığı Ve Güvenliği 2+0
SHKSEC203 Dünya Kültürleri ve Destinasyonları 2+0
SHKSEC205 Uçuş Psikolojisi & Fizyolojisi 2+0
SHKSEC207 Mesleki İngilizce-I 4+0
SHKSEC209 Protokol ve Görgü Kuralları 2+0
SHKSEC211 Ekip Planlama 2+0
     
SEC 202 Seçmeli  (4 Ders Seçilecek) 2+0
SHKH202 İleri İngilizce II 4+4
SHKH204 Acil durum prosedürleri 2+0
SHKH206 Emniyet Yönetim Sistemi 2+0
SHKH208 Havacılık Meteorolojisi 2+0
SHKH210 Mesleki İngilizce – IV 4+4
SHKSEC202 Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri) 2+0
SHKSEC204 Tehlikeli Madde Eğitimi 2+0
SHKSEC206 Kişisel Bakım Ve Zarafet 2+0
SHKSEC208 Mesleki İngilizce II 4+0
SHKSEC210 Davranış Bilimleri 2+0
SHKSEC212 Hava Hukuku 2+0