Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bölümün Misyonu

Çağımızın bilgisayar, yazılım, sistem ve donanım alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında en çok gereksinim duyulan elemanlardır. Program geliştirme bilgi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı ise her geçen gün büyümektedir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama öğrencilerinin hedefi, iki yıl gibi eğitim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleki deneyimi edinmektir. Bilgisayar teknolojileri ve programlama Bölümü bu sektördeki açığı kapatmak için en yeni bilgi ve teknoloji ile eğitilmiş kalifiye bilgisayar meslek elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Günümüzde yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada ve özellikle Amerika ve Avrupa’da bu sektörde eleman açığı hat safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Öğrenciler 2 yıllık öğretim boyunca en az 3–4 programlama dili öğrenmekte, bilgisayar donanımı hakkında detaylı bilgi almakta, internet uygulamaları yazabilmekte ve kendi başlarına ya da ders içerisinde yeni projeler geliştirmekte, yeni teknolojilere nasıl adapte olunması hususunda tecrübe sahibi olmakta, iş hayatında karşılarına çıkabilecek problemler ve yazılımlar hakkında tecrübe sahibi olmaktadırlar. 

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum
  • Öğr. Gör. Ramazan İncir

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kurulu önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

  

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Staj yapmış olmak
 

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:84 

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, 8 AKTS değerindeki stajını tamamlayıp, 120 AKTS elde ederek mezun olurlar. 

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanı sıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayide ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler 

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir. Gerçek hayat uygulamaları ise  staj ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Bilgisayar parçalarını tanır, karşılaştığı donanım sorunlarına etkin çözümler üretir.

2 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilir.

3 Temel programlama algoritmalarını öğrenir.

4 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularının etkilerinin göz önünde tutularak çözümlemelerinin yapılma becerisi sunar.

5 Veri tabanları hakkında bilgi beceri sahibi olur. Bunları kullanıp yazılımlar üretebilir.

6 Mobile ve Web programlama hakkında bilgi beceri sahibi olur. İnternet teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

7 Grafik-animasyon yazılımlarını bilir, etkin bir şekilde kullanır.

8 Yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunar.

9 Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilir.

10 Yabancı dilde teknik terimleri bilir ve iletişim sağlayabilir.

11 Grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirebilirler. 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Staj: 1.sınıf eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bilişim ve Teknoloji Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığını  Öğr.Gör. Ramazan İNCİR tarafından yapılmaktadır. 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Ramazan İncir Bilgisayar Programcılığı Programı ramazan.incir@gumushane.edu.tr 3723
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum Bilgisayar Programcılığı Programı sumeyyegur@gumushane.edu.tr 3727

Bölümün Misyonu

Çağımızın bilgisayar, yazılım, sistem ve donanım alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında en çok gereksinim duyulan elemanlardır. Program geliştirme bilgi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı ise her geçen gün büyümektedir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama öğrencilerinin hedefi, iki yıl gibi eğitim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleki deneyimi edinmektir. Bilgisayar teknolojileri ve programlama Bölümü bu sektördeki açığı kapatmak için en yeni bilgi ve teknoloji ile eğitilmiş kalifiye bilgisayar meslek elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Günümüzde yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada ve özellikle Amerika ve Avrupa’da bu sektörde eleman açığı hat safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Öğrenciler 2 yıllık öğretim boyunca en az 3–4 programlama dili öğrenmekte, bilgisayar donanımı hakkında detaylı bilgi almakta, internet uygulamaları yazabilmekte ve kendi başlarına ya da ders içerisinde yeni projeler geliştirmekte, yeni teknolojilere nasıl adapte olunması hususunda tecrübe sahibi olmakta, iş hayatında karşılarına çıkabilecek problemler ve yazılımlar hakkında tecrübe sahibi olmaktadırlar. 

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum
  • Öğr. Gör. Ramazan İncir

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kurulu önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

  

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Staj yapmış olmak
 

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:84 

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, 8 AKTS değerindeki stajını tamamlayıp, 120 AKTS elde ederek mezun olurlar. 

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanı sıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayide ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler 

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir. Gerçek hayat uygulamaları ise  staj ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Bilgisayar parçalarını tanır, karşılaştığı donanım sorunlarına etkin çözümler üretir.

2 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilir.

3 Temel programlama algoritmalarını öğrenir.

4 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularının etkilerinin göz önünde tutularak çözümlemelerinin yapılma becerisi sunar.

5 Veri tabanları hakkında bilgi beceri sahibi olur. Bunları kullanıp yazılımlar üretebilir.

6 Mobile ve Web programlama hakkında bilgi beceri sahibi olur. İnternet teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

7 Grafik-animasyon yazılımlarını bilir, etkin bir şekilde kullanır.

8 Yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunar.

9 Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilir.

10 Yabancı dilde teknik terimleri bilir ve iletişim sağlayabilir.

11 Grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirebilirler. 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Staj: 1.sınıf eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bilişim ve Teknoloji Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığını  Öğr.Gör. Ramazan İNCİR tarafından yapılmaktadır. 

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0
BLPR101 Programlama Temelleri 2+1
BLPR103 Grafik ve Animasyon - I 1+1
BLPR105 Bilgisayar Donanımı 1+1
BLPR107 Ofis Yazılımları 1+1
BLPR109 Mesleki Matematik-I 2+0
BLPR111 Web Tasarımının Temelleri 1+1
TDB 101 Türk Dili 2+0
     
YDB 117 İngilizce- I 3+0
AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0
BLPR102 Görsel Programlama - I 2+1
BLPR104 Grafik ve Animasyon - II 1+1
BLPR106 Veri Tabanı - I 3+1
BLPR108 İnternet Programcılığı - I 2+1
BLPR110 Mesleki Matematik-II 2+0
TDB 102 Türk Dili 2+0
YDB 118 İngilizce - II 2+0
2. SINIF    
BLPR201 Görsel Programlama - II 2+1
BLPR203 Nesne Tabanlı Programlama - I 2+1
BLPR205 Veri Tabanı - II 2+1
BLPR207 İnternet Programcılığı - II 3+1
BLSEC201 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2+0
BLSEC203 Ağ Temelleri 2+0
BLSEC205 Web Proje Yönetimi 2+0
BLSEC207 Temel Elektronik 2+0
BLSEC209 Sunucu İşletim Sistemi 2+0
BLSEC211 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 2+0
BLSEC213 Sistem Kontrol Uygulamaları 2+0
BLSEC215 Bilişim Teknik Resim 2+0
BLSEC217 Bilgisayarlı Devre Tasarımı 2+0
BLSEC219 Veri Tabanı Organizasyonları 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+0
     
BLPR202 Nesne Tabanlı Programlama - II 2+1
BLPR204 Sistem Analizi ve Tasarımı 2+1
BLPR206 Görsel Programlama - III 2+1
BLSEC204 Yazılım Mimarileri 2+0
BLSEC206 Bilgisayarlı Kontrol 2+0
BLSEC208 Web Editörü 2+0
BLSEC210 Sensörler 2+0
BLSEC212 Mikro Denetleyiciler 2+0
BLSEC214 İçerik Yönetimi 2+0
BLSEC216 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+0
BLSEC218 Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2+0
BLSEC220 Mobil Programlama 2+0
BLSEC222 Mesleki Gelişim 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0