Adı Soyadı

Ünvan Görev(ler)

Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Fahrettin PALA

Üye

Emren DALTABAN
Yüksekokul Sekreteri

Üye