Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Programı

Elektronik Teknolojisi Programı

Kuruluş

Elektronik Teknolojisi programı, okulumuzun Erzincan Üniversite’si ne bağlı olarak ilk kurulduğu dönemde “Endüstriyel Elektronik” programı olarak eğitim-öğretimine başlamıştır. Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Gümüşhane Üniversitesi’ne açıldıktan sonra üniversitemize bağlanmış ve eğitim öğretimine bu çatı altında devam etmiştir. 2009 yılından sonra ise “Elektronik Teknolojisi” programı olarak ismi değişmiştir. Uzun yıllar mezun verdikten sonra 2017-2018 döneminde yeterli öğrenci tercih etmemesinden dolayı program öğrenci alımına kapatılmıştır. 2019-2020 Güz döneminde öğrenci alımı için YÖK’e başvuru da bulunulmuştur.

Misyon

Ülkenin ve bölge sanayisinin üretim, kurulum, bakım-onarım ve teknik servis gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu elektronik teknikeri ihtiyacını karşılamak ve lisans düzeyinde eğitime dikey geçiş ile geçmek için gelen öğrencilerimize her türlü desteği sağlayarak onları hem sınava hem de yeni eğitim alacakları bölüme hazırlamak.

Vizyon

Özellikle bölgede bulunan sanayi ile iş birliği içerisinde olarak kaliteli ve iş sahasına hazır, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak elektronik teknikeri yetiştirmek.

Program Olanakları

Programımızdaki derslerin uygulamalarının yapılacağı iki adet tam donanımlı elektronik laboratuvarı vardır. Bu laboratuvarlarda birçok dersin uygulamasının yapılabileceği deney setleri, elektronik malzemeler, bilgisayarlar ve ölçüm aletleri vardır.

Alınacak Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Elektronik Teknikeri” unvanını alır.

Dikey Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınav (DKS)’ına girerek aşağıdaki dört yıllık lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Elektronik Öğretmenliği
Teknolojisi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği
Fizik
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Kontrol Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği

Mezunların İstihdam İmkanları

Elektronik Teknolojisi Mezunları, almış oldukları dersler, yaptıkları staj ve kişisel yatkınlıkları ve istekleri doğrultusunda kamuda ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilir hatta aldıkları girişimcilik eğitimi ile de kendi işyerlerini açabilirler.

Teknik servis ve her türlü bakım onarım yapılan birimlerde,

Elektrik-elektronik cihazların kurulumunda,

Elektronik cihazların programlamasının yapıldığı birimlerde,

Güç elektroniği, güç kaynakları ve enerji sektöründe,

Her türlü elektrik-elektronik cihazların üretim, satış birimlerinde,

Kontrol ve otomasyon sistemlerinin kurulum, bakım ve programlamasında,

Her türlü üretimin yapıldığı endüstriyel tesislerde.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kuzulugil Elektronik Teknolojisi Programı kenankuzulugil@gumushane.edu.tr 3730
Öğr. Gör. Sedat Ataseven Elektronik Teknolojisi Programı sedatataseven@gumushane.edu.tr 3734

Bölümün Misyonu

 Elektronik Teknolojisi, endüstrideki donanım ve üretimin, elektronik devre sistemleri kullanarak, kontrol edilmesi diye tanımlayabiliriz. Elektronik Teknolojisi programının amacı; sanayide kullanılan elektronik araçların montajı, bakım ve onarımı konularında çalışacak, elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlarına uygulayabilen ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Yetiştirdiği teknikerlerin hem alanının gerektirdiği teoriye hâkim hem de uygulama becerisi yüksek nitelikli ara insan gücünü yetiştirerek tercih edilen bir akademik program olmak.

 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Kenan KUZULUGİL

Öğr. Gör. Sedat ATASAVEN

 

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda elektronik teknolojisi alanında kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

  1. Mezunların istihdam oranı,
  2. Mezunlarımızın dikey geçiş sınavında başarı oranı,
  3. Mezunlarımızın iş hayatına çabuk uyum sağlaması ve çalıştığı kuruma önemli katkılar yapması.

 

Bölümün Performans Hedefleri

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Bölümümüz şu anda aktif değil. 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Program mezunları Elektronik Teknolojisi alanında kamu ve özel sektöre ait olan birçok kurum ve kuruluşta, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarında elektronik teknikeri olarak çalışabilirler. 

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) laboratuvar ortamında ve c) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında işlenen dersler (Matematik, Türk Dili I vb.) verilmektedir.

Hem laboratuvar ortamında hem sınıfta işlenen dersler (Doğru Akım Devre Analizi, Sayısal Elektronik, İleri Mikro Denetleyiciler vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygulamaları ise isteğe bağlı stajlar, bitirme tezleri ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı 

2019 Müfredatı

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1          Elektronik alanında yaşanan sürekli teknolojik gelişime ayak uyduran,

2          Temel bilimsel anlayış sahip,

3          Verileri toplar, inceler, yorumlar ve karşılaştırır.

4          Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.

5          Araştırmaya ve geliştirmeye önem veren,

6          Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri sunar.

7          Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.

9          Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

10        Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 2 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Staj: 1. ve 2. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip isteğe bağlı staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkanlarından faydalanmaktadırlar.

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 1+1
BEB 101 Beden Eğitimi - I 2+0
ELTP103 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 1+1
ELTP105 Sayısal Elektronik 3+1
ELTP107 Doğru Akım Devre Analizi 3+1
GMAT115 Genel Matematik 2+0
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 117 İngilizce - I 3+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2+0
BEB 102 Beden Eğitimi - II 2+0
ELTP102 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 1+1
ELTP104 Alternatif Akım Devre Analizi 3+1
ELTP106 Elektronik - I 3+1
ELTP108 Sayısal Tasarım 3+1
MMAT116 Mesleki Matematik 2+0
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 118 İngilizce - II 3+0
2. SINIF    
ELTP205 Sistem Analizi ve Tasarımı - I 2+2
ELTP207 Elektronik - II 3+1
ELTP209 Mikrodenetleyiciler 3+1
ELTSEC201 Mesleki Yabancı Dil - I 2+0
ELTSEC203 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+0
ELTSEC205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+0
ELTSEC211 Meslek Etiği 2+0
ELTSEC213 Kalite Güvence Standartları 2+0
ELTSEC217 Tıbbi Cihazlar 2+0
ELTSEC219 Kumanda Devreleri 2+0
ELTSEC221 Güç Elektroniği 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+0
     
ELTP 202 Programlanabilir Denetleyiciler 3+1
ELTP 204 Sistem Analizi ve Tasarımı - II 2+2
ELTP 206 Elektrik Motorları ve Sürücüleri 3+1
ELTSEC202 Mesleki Yabancı Dil - II 2+0
ELTSEC204 Web Tasarımının Temelleri 2+0
ELTSEC206 İletişim 2+0
ELTSEC208 İleri Mikrodenetleyiciler 2+0
ELTSEC210 Kalite Yönetim Sistemleri 2+0
ELTSEC212 İşletme Yönetimi 2+0
ELTSEC214 Etkili ve Hızlı Okuma Sanatı 2+0
ELTSEC220 Arıza Analizi 2+0
ELTSEC222 Girişimcilik 4+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0