Staj Başlama Tarihi: 02/08/2021

Staj Bitiş Tarihi: 13/09/2021

Farklı tarih aralığında yapılacak staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

1- Staj yeri bulup stajını yüz yüze yapmak isteyen öğrencilerimiz zorunlu staj başvuru formu, kimlik fotokopisi ve müstahaklık belgesini 30.06.2021 tarihine kadar kadmyo@gumushane.edu.tr mail adresine ya da posta/kargo yolu ile Yüksekokulumuza göndermeleri gerekmektedir. Müstahaklık belgesine e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutusuna ‘’SPAS Müstahaklık Sorgulama’’ yazılmasıyla ulaşılabilir. Evrak takibi ve belirtilen süre içerisinde başvuru evraklarının Yüksekokulumuza ulaşması öğrencinin sorumluluğundadır.

2- Staj döneminde staj defterine eklenecek evraklar aşağıdadır. Zorunlu staj başvuru formunda belirtilen staj iş yeri ile staj defterini onaylayan staj iş yeri arasında farklılık olması durumunda staj geçersiz sayılacaktır. Staj defterindeki ilgili evraklar staj yapılacak iş yerine onaylatılarak staj bitiş tarihinden sonra en geç 15 gün içerisinde Yüksekokulumuza posta/kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Her türlü gönderim ücretinin öğrenci tarafından karşılanması zorunludur.

3- Staj yapması gereken 2. sınıf öğrencilerimiz pandemi nedeniyle staj yeri bulamaması durumunda yaz dönemi zorunlu stajını ödev-proje olarak yapabilecektir. Stajını ödev- proje olarak yapmak isteyen öğrencilerimizin ilgili bölüm başkanlığıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

   Not: Zorunlu yaz stajını 1. sınıf sonunda da uygulayan programlarımız 1. sınıf öğrencilerine staj yeri bulmaları halinde sadece yüz yüze staj yaptırabilirler. Ödev-proje şeklinde staj uygulaması 1. sınıf öğrencilerine uygulanmayacaktır.