Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Sedat Ataseven Üye
Öğr. Gör. Fırat Şal Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör