Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Öğr. Gör. Serdar Okan Üye
Öğr. Gör. Kenan Kuzulugil Üye
Emren Daltaban
Yüksekokul Sekreteri
Raportör