Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Fırat Şal Üye
Öğr. Gör. Sedat Ataseven Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör