Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Öğr. Gör. Sedat Ataseven Üye
Öğr. Gör. Murat Akpulat Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör