Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Öğr. Gör. Nilgün Doğan Üye
Okutman Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Fırat Şal Üye
Öğr. Gör. Sedat Ataseven Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör