Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Serdar Okan Üye
Öğr. Gör. Kenan Kuzulugil Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör