Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Prof. Dr. Halil Yolcu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Öğr. Gör. Ümit Yücel Üye
Öğr. Gör. Mehmet Tütüncü Üye
Emren Daltaban
Yüksekokul Sekreteri
Raportör