Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Prof. Dr. Halil Yolcu Üye
Öğr. Gör. Burak Akıncı Üye
Öğr. Gör. Halil İbrahim Kaymak Üye
Emren Daltaban
Yüksekokul Sekreteri
Raportör