Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Okutman Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Nilgün Doğan Üye
Öğr. Gör. Fırat Şal Üye
Okutman Kenan Kuzulugil Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör