Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Nuri Baltacı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Şal Üye
Öğr. Gör. Halit Mazlum Üye
Öğr. Gör. Murat Akpulat Üye
Öğr. Gör. Kenan Kuzulugil Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör