Adı Soyadı

Ünvan Görev(ler)

Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Murat AKPULAT

Üye

Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri

Üye