Adı Soyadı

Ünvan Görev(ler)

Doç. Dr. Nuri Baltacı 

Başkan

Öğr. Gör. Halit Mazlum 

Üye

Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri

Üye