Öğr. Gör. Halit Mazlum
Müdür Yardımcısı
hmazlum@gumushane.edu.tr 3705
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat
Müdür Yardımcısı
muratakpulat@gumushane.edu.tr 3737
Kişisel Sayfa