Öğr. Gör. Halit Mazlum
Müdür Yardımcısı
hmazlum@gumushane.edu.tr 3705
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan
Müdür Yardımcısı
nilgundogan@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa