Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ve Spor Yönetimi ve Organizasyon bölümleri için hak kazanan adayların (Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca) 02.06.2020 Salı Günü Saat: 14:00’da Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulumuz Binası 2. Kat D-210 Numaralı Sınıfta yapılacak sınava girecek adayların hazır bulunması gerekmektedir.

NOT: Sınava Girecek olan adayların Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Görevlisi alımı için  03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı yazıya istinaden Sınava katılacak adayların bağlı bulundukları il Valiliklerinden bireysel başvuruları ile il dışı çıkış izni alabilirler.