Eğitme katılanlara ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Üniversitemiz tarafından onaylı Eğitim Sertifikası Belgesi verilecektir.

Eğitimin Ayrıntıları Aşağıda Yer Alan Sayfada Yer Almaktadır...

LİNK: http://gusud.gumushane.edu.tr/tr/duyuru/%C3%B6%C4%9Frencilere-temel-i%C5%9F-sa%C4%9Fli%C4%9Fi-ve-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-kursu-uzaktan-e%C4%9Fitim-ile-ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir/