Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Veterinerlik Bölümü

Kuruluş

Veterinerlik Bölümü ve bölüme bağlı Veteriner Sağlık ve Laborantlık Programının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 15.12.2009 tarih ve 18 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.02.2010 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlayacaktır.

Misyon  

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek Yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

Vizyon     

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip karşılaştığı sorunları çözebilecek gençler oluşturarak bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan oncu meslek yüksekokulu olmak.

Alınacak Derece   

Mezun olan öğrencilere VETERİNERLİK alanında ön lisans, diploması verilir.

Kabul Koşulları      

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş            

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner Fakültesi, biyoloji, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları            

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları       

Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuvarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, pet shoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli veteriner sağlık ve laborantlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.   

Öğrenim Amaçları  

Hayvancılık Sektörünün yetişmiş ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ

1-Anatomi ve Histoloji Labaratuvarı Çalışmaları

2-Biyokimya Labaratuvarı Çalışmaları

3-Doğan Organik Süt Sığırı İşletmesi

4-Kelkit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik Gezi Programları

5-Kelkit Belediye Mezbahanesi Klinik Uygulamaları

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Halit Mazlum Veterinerlik Bölümü hmazlum@gumushane.edu.tr 3705
Dr. Öğr. Üyesi Musa Karaalp Veterinerlik Bölümü musakaraalp@gumushane.edu.tr 3709
Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy Veterinerlik Bölümü zahidpaksoy@gumushane.edu.tr 3719
Dr. Öğr. Üyesi Nezihe Gökhan Veterinerlik Bölümü nezihegokhan@gumushane.edu.tr 3710
Öğr. Gör. İkram Coşar Veterinerlik Bölümü ikramcosar@gumushane.edu.tr 3703
Öğr. Gör. Samet Yahya Bal Veterinerlik Bölümü sametyahya.bal@gumushane.edu.tr 3726
Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 2+0
LVSP109 Genel Biyokimya 2+1
LVSP113 Histoloji ve Embriyoloji 2+1
LVSP115 Anatomi 2+2
LVSP117 Genetik 2+1
TDB 101 Türk Dili – I 2+0
YDB 115 İngilizce – I 3+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 2+0
LVSP102 Genel Mikrobiyoloji 2+1
LVSP106 Parazitoloji 2+1
LVSP116 Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri 2+2
LVSP118 Fizyoloji 2+0
LVSP120 Genel Zootekni 2+0
STJ 102 Staj 0+0
TDB 102 Türk Dili – II 2+0
YDB 116 İngilizce – II 2+0
     
2. SINIF    
LVSEC255 Veteriner Halk Sağlığı 2+0
LVSEC257 Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı 2+0
LVSEC261 Epidemiyoloji 2+0
LVSEC269 İmmunoloji ve Aşı Uygulamaları 2+0
LVSEC271 Rasyon Hazırlama Teknikleri 2+0
LVSEC273 Hayvan Hastalıkları 2+0
LVSEC277 Biyoistatistik 2+0
LVSEC279 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2+0
LVSP201 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji 2+1
LVSP203 Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme 2+1
LVSP205 Farmakoloji 2+1
LVSP213 Genel Patoloji 2+1
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
     
LVSEC252 Özel Patoloji 2+0
LVSEC254 Hayvan Yetiştiriciliği 2+0
LVSEC258 Hayvan Sağlığı ve Hijyeni 2+0
LVSEC264 Mesleki Gelişim ve Deontoloji 2+0
LVSEC266 Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri 2+0
LVSEC272 Reprodüktüf Sürü Sağlığı 2+0
LVSEC276 Arı ve Balık Hastalıkları 2+0
LVSEC278 Rasyon Hazırlama Teknikleri 2+0
LVSP212 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 2+1
LVSP214 Klinik Uygulamalar 1+3
LVSP216 Dölerme ve Suni Tohumlama 2+1
LVSP218 Cerrahi 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0