Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Tarihçe

Muhasebe ve Vergi Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Misyon           

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış eğitim fırsatı vererek; toplumun ihtiyacı olan evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek.

 Vizyon          

 Muhasebe Meslek elemanının gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği kalifiye iş gücü yetiştiren, çalışma hayatında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, bilimsel düşünce sahibi mezunlar  yetiştiren bir bölüm olmak.

 Alınacak Derece      

Mezun olan öğrenciler Muhasebe meslek elemanı ünvanı ile ön lisans diploması almaya hak kazanır.

Kabul Koşulları        

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş   

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen  Dikey Geçiş Sınavında(DGS) yeterli, not almaları koşuluyla  Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme ve İktisat Lisans Programlarına geçiş yapabilirler ya da dört yıllık lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına  başvurmadan, sınava girmeden Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme Bölümlerinin üçüncü sınıflarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları 

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları       

Bölüm mezunları; firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, muhasebe bürolarında, mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret yapan firmalarda, her türlü ticari işletmelerde, sigorta şirketlerinde ve denetim firmalarında görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar da KPSS sınavından geçerli puan alarak Maliye Bakanlığı, Mal müdürlükleri, defterdarlıklar ve vergi daireleri gibi kamusal alanların muhasebe birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Öğrenim Amaçları    

Her türlü ticari işletmelerin, finans sektörünün ve mali kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili kalifiye ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

Muhasebe ve Vergi Bölümü Faaliyetleri

1- Muhasebe paket programları eğitimi ve uygulama çalışmaları

2-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme uygulamaları

3- Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme uygulamaları

4- Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama çalışmaları

5- Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı ve azaltılması, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuata göre ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilme uygulamaları,

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Canan Sancar Özkök Muhasebe ve Vergi Bölümü canansancar@gumushane.edu.tr 3715
Öğr. Gör. Fahrettin Pala Muhasebe ve Vergi Bölümü fahrettinpala@gumushane.edu.tr 3711
Öğr. Gör. Yusuf Kalkan Muhasebe ve Vergi Bölümü yusufkalkan@gumushane.edu.tr 3709
Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I 2+0
MAT 117 Genel Matematik 2+0
MVP 101 Genel Muhasebe - I 3+1
MVP 107 Temel Hukuk 2+0
MVP 109 Genel İşletme 2+0
MVP 113 İktisada Giriş - I 3+0
MVP 115 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyon 1+1
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 117 İngilizce - I 2+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II 2+0
MVP 102 Genel Muhasebe - II 3+1
MVP 106 Ticaret Hukuku 2+0
MVP 110 İstatistik 2+0
MVP 114 İktisada Giriş - II 3+0
MVP 116 Kamu Maliyesi 3+0
STJ 102 Staj 0+0
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 118 İngilizce - II 3+0
     
2. SINIF    
MVP 203 Maliyet Muhasebesi 2+1
MVP 205 Finansal Yönetim 2+0
MVP 207 Şirketler Muhasebesi 2+1
MVP 209 Vergi Hukuku 3+1
MVSEC213 Dış Ticaret İşlemleri 2+0
MVSEC215 İktisat Politikası 2+0
MVSEC217 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 2+0
MVSEC219 Borçlar Hukuku 2+0
MVSEC221 Kalite Güvence Standartları 2+0
MVSEC225 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0
MVSEC227 Muhasebe Uygulamaları 2+0
MVSEC237 Vergi Uygulamaları 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
     
MVP 206 Türk Vergi Sistemi 3+1
MVP 218 Bilgisayarlı Muhasebesi 1+3
MVSEC228 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2+0
MVSEC230 Sermaye Piyasası İşlemleri 2+0
MVSEC232 Pazarlama 2+0
MVSEC234 Girişimcilik ve KOBİ'ler 4+0
MVSEC236 Muhasebe Denetimi 2+0
MVSEC238 Mali Tablolar Analizi 2+0
MVSEC240 Para ve Banka 2+0
MVSEC242 Türkiye Ekonomisi 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 200 Staj 0+0