Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Mimarlık ve Şehir Planlama

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Mimarlık ve Şehir Planlama nilgundogan@gumushane.edu.tr 3761
Öğr. Gör. Ayşe Çelik Mimarlık ve Şehir Planlama ayse.celik@gumushane.edu.tr 3728
Öğr. Gör. Mehmet Tütüncü Mimarlık ve Şehir Planlama mehmettutuncu@gumushane.edu.tr 3719

Kuruluş

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2017-2018 yılında açılmış olup bölüm bünyesinde tek program olan Tapu ve Kadastro programı bulunmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Tapu ve Kadastro programı öğrenci alarak eğitime başlayacaktır.

 

Misyon

Her devirde gelişmiş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve aynı zamanda bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektir.

Bu bölüm mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Vizyon

Sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerine göre, bilinçli öğrenciler yetiştirmek, bölgemizin ve ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider meslek yüksekokulu olmak amaçlanmıştır.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan

Bu programdan mezun olan öğrencilere ön lisan diploması verilir. Aynı zamanda “Tapu Kadastro Teknikeri” unvanını alır.

 

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

 Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkânları bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programlardan mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olamaya hak kazanırlar.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Tapu ve Kadastro teknikerleri, tapu ve tapu sicillerinin oluşturan harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, AFAD, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlar, Harita Genel Komutanlığı, MTA, DSİ, TPAO, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve belediyelerde istihdam edilmektedirler.