Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nil Topaloğlu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü nazeri@gumushane.edu.tr 3728
Öğr. Gör. Besim Karabulut Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü besimkarabulut@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Halil Yolcu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü halilyolcu@gumushane.edu.tr 3701
Öğr. Gör. Sibel Ersoy Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü sibelersoy@gumushane.edu.tr 3728

Kuruluş

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2004 yılında açılmış olup, bölüm bünyesinde sadece Organik Tarım programı bulunmaktadır. Öğretim elemanı kadrosunda 1 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi bulunduran Organik Tarım Programı, her geçen gün artan yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bölümün Misyonu

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağın getirdiği gelişmeleri takip eden, bilimsel yöntemleri uygulayarak yerel ve bölgesel düzeyde tarımsal, ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunan bireyler yetiştirmektir. Ayrıca mesleki açıdan problem çözme yeteneği kazanmış, donanımlı, mesleki yeterlilik ve ahlaka sahip, bilgi, birikim ve pratik uygulama yeteneğine sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Eğitim kalitesini üst seviyede tutarak, organik tarım alanında evrensel değer ve ulusal/uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikli, disiplinli özgüveni yüksek teknik eleman yetiştiren, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üreten, paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan, güvenilir saygın ve tercih edilir bir eğitim kurumu olmak.

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri

1.Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2.Bilimsel yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın, bilimsel etkinlik yapma sayısı ve bilimsel çalışmalarına atıf sayısı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Organik Tarım Programı YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 30 gün staj yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların Kazandıkları Unvan

Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “ön lisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir. İki yıl süreli ön lisans eğitimi başarı ile tamamlandığında “Organik Tarım” ön lisans diploması ve “Organik Tarım Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Organik Tarım Teknikeri:

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ve analiz laboratuvarlarında ise kapalı alanlarda çalışırlar. Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, Ziraat Mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

Bölüm Olanakları

Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Ayrıca Organik Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Organik Tarım Araştırma Alanı, Organik Kiraz Bahçesi, Organik Arıcılık İstasyonu ve Kimya Laboratuvarı gibi zengin alt yapısı ile öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi, uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Organik Tarım programından mezun olduklarında DGS (Dikey Geçiş Sınavı) den  yeterli puanı alanlar Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler ve Ziraat Mühendisi unvanı alabilirler.

Mezunların İstihdamı

Organik tarım programından mezun olan teknikerler kamu ve özel sektör gibi birçok alanda rahatlıkla çalışabileceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odaları, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Organik Tarım işletmeleri, Organik pazarlar, ilgili özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar ve kendi kuracakları bitkisel ve hayvansal üretim işletmelerinde çalışabilirler.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Her yarıyıl sonunda bölüm eğitim öğretim müfredatı gözden geçirilerek, öneriler ışığında gerekli değişiklikler yapılır.

Eğitim öğretim sınıf ortamı ve uygulama alanlarında teorik ve uygulamalı gerçekleştirilir. 

 Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 2 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Staj: 1. ve 2. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve stajlarını yapmaktadırlar.

Program Öğrenme Çıktıları

1.Bitki ve hayvan hakkında temel bilgileri bilir.

2.Organik tarım hakkında temel bilgileri bilir.

3.Bitki, hayvan, toprak ilişkisini kavrar.

4.Organik tarım amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanır ve yetiştiriciliklerini bilir.

5.Organik tarım amaçlı üretimi yapılan hayvanları tanır ve yetiştiriciliklerini bilir.

6.Bitkisel üretim alanında öğrendiği bilgi ve birikimi pratiğe aktarır.

7.Bitkisel üretim alanında karşılaştığı sorunları çözer.

8.Yabancı dildeki bilimsel kaynaklardan yararlanır.

9.Bitkisel ıslah çalışmalarına katılır.

10. Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlanması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

11.Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkenin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2+0
BEB 101 Beden Eğitimi - I 0+2
OTP 103 Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2+1
OTP 105 Botanik 2+0
OTP 107 Zooloji 2+0
OTP 111 Organik Tarıma Giriş 3+0
OTP 113 Tarım ve Çevre 2+1
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 115 İngilizce - I 3+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2+0
BEB 102 Beden Eğitimi - II 0+2
OTP 102 Tarımsal Ekoloji 3+0
OTP 106 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 2+1
OTP 108 Bitkisel Üretim İlkeleri 2+1
OTP 110 Hayvansal Üretim İlkeleri 2+1
OTP 112 Seminer 0+2
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 116 İngilizce - II 2+0
     
     
2. SINIF    
OTP 201 Çayır Mera Yönetimi 2+1
OTP 203 Baklagil Yem Bitkileri 2+1
OTP 205 Organik Gübreler Ve Gübreleme 2+1
OTPSEC201 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 2+0
OTPSEC203 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2+0
OTPSEC205 Bitki Fizyolojisi 2+0
OTPSEC207 Serin İklim Tahılları 2+0
OTPSEC209 Bitki Koruma 2+0
OTPSEC211 Tohum Teknolojileri 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+2
     
OTP 202 Bitki Islahı 3+0
OTP 204 Buğdaygil Yem Bitkileri 2+1
OTP 206 Organik Tarımda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 2+1
OTPSEC202 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği 2+0
OTPSEC204 Çayır Mera Islahı 2+0
OTPSEC206 Yemeklik Dane Baklagiller 2+0
OTPSEC208 Sıcak İklim Tahılları 2+0
OTPSEC210 Bitirme Tezi 2+0
OTPSEC212 Silajlık Ürün Yetiştiriciliği 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+2