Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Halil Yolcu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü halilyolcu@gumushane.edu.tr 3701
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nil Topaloğlu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü nazeri@gumushane.edu.tr 3728
Öğr. Gör. Besim Karabulut Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü besimkarabulut@gumushane.edu.tr 3703
Öğr. Gör. Sibel Ersoy Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü sibelersoy@gumushane.edu.tr 3728
Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2+0
BEB 101 Beden Eğitimi - I 0+2
OTP 103 Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2+1
OTP 105 Botanik 2+0
OTP 107 Zooloji 2+0
OTP 111 Organik Tarıma Giriş 3+0
OTP 113 Tarım ve Çevre 2+1
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 115 İngilizce - I 3+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2+0
BEB 102 Beden Eğitimi - II 0+2
OTP 102 Tarımsal Ekoloji 3+0
OTP 106 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 2+1
OTP 108 Bitkisel Üretim İlkeleri 2+1
OTP 110 Hayvansal Üretim İlkeleri 2+1
OTP 112 Seminer 0+2
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 116 İngilizce - II 2+0
     
     
2. SINIF    
OTP 201 Çayır Mera Yönetimi 2+1
OTP 203 Baklagil Yem Bitkileri 2+1
OTP 205 Organik Gübreler Ve Gübreleme 2+1
OTPSEC201 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 2+0
OTPSEC203 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2+0
OTPSEC205 Bitki Fizyolojisi 2+0
OTPSEC207 Serin İklim Tahılları 2+0
OTPSEC209 Bitki Koruma 2+0
OTPSEC211 Tohum Teknolojileri 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+2
     
OTP 202 Bitki Islahı 3+0
OTP 204 Buğdaygil Yem Bitkileri 2+1
OTP 206 Organik Tarımda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 2+1
OTPSEC202 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği 2+0
OTPSEC204 Çayır Mera Islahı 2+0
OTPSEC206 Yemeklik Dane Baklagiller 2+0
OTPSEC208 Sıcak İklim Tahılları 2+0
OTPSEC210 Bitirme Tezi 2+0
OTPSEC212 Silajlık Ürün Yetiştiriciliği 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+2