Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Kuruluş

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü altında “Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama” ile birlikte toplam 4 programda 28 Eylül 2003 tarihinde eğitim – öğretime başlamıştır.

Misyon

Çağımızın bilgisayar, yazılım, sistem ve donanım alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında en çok gereksinim duyulan elemanlardır. Program geliştirme bilgi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı ise her geçen gün büyümektedir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama öğrencilerinin hedefi, iki yıl gibi eğitim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleki deneyimi edinmektir. Bilgisayar teknolojileri ve programlama Bölümü bu sektördeki açığı kapatmak için en yeni bilgi ve teknoloji ile eğitilmiş kalifiye bilgisayar meslek elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Günümüzde yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada ve özellikle Amerika ve Avrupa’da bu sektörde eleman açığı hat safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Öğrenciler 2 yıllık öğretim boyunca en az 3–4 programlama dili öğrenmekte, bilgisayar donanımı hakkında detaylı bilgi almakta, internet uygulamaları yazabilmekte ve kendi başlarına ya da ders içerisinde yeni projeler geliştirmekte, yeni teknolojilere nasıl adapte olunması hususunda tecrübe sahibi olmakta, iş hayatında karşılarına çıkabilecek problemler ve yazılımlar hakkında tecrübe sahibi olmaktadırlar.

Programın Tanıtılması

Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Bu alanda öğrenim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini matematik ve mantık konularında iyi yetiştirmelidirler. Kişinin iyi bir programcı olabilmesi için üzerinde çalışacağı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler "Bilgisayar Program Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genelde bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadırlar.

İş imkânları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanısıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayide ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler.
Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Yazılım Firmaları, Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar, İnternet Servis Sağlayıcıları, İnternet Yayıncılık Şirketleri, Radyo- Televizyon Şirketleri, Araştırma Şirketleri, Borsalar, Ulaştırma, Lojistik Firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

Dikey geçiş ile geçilebilen programlar

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar ve Enformatik
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Matematik-Bilgisayar
Enformatik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Enformasyon Teknolojileri
Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Murat Akpulat Bilgisayar Teknolojileri Bölümü muratakpulat@gumushane.edu.tr 3761
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum Bilgisayar Teknolojileri Bölümü sumeyyegur@gumushane.edu.tr 3718
Öğr. Gör. Oğuz Köse Bilgisayar Teknolojileri Bölümü oguzkose@gumushane.edu.tr 3722
Öğr. Gör. Ramazan İncir Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ramazan.incir@gumushane.edu.tr 3730
Öğr. Gör. Halil İbrahim Kaymak Bilgisayar Teknolojileri Bölümü hikaymak@gumushane.edu.tr 3723
Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0
BLPR101 Programlama Temelleri 2+1
BLPR103 Grafik ve Animasyon - I 1+1
BLPR105 Bilgisayar Donanımı 1+1
BLPR107 Ofis Yazılımları 1+1
BLPR109 Mesleki Matematik-I 2+0
BLPR111 Web Tasarımının Temelleri 1+1
TDB 101 Türk Dili 2+0
     
YDB 117 İngilizce- I 3+0
AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0
BLPR102 Görsel Programlama - I 2+1
BLPR104 Grafik ve Animasyon - II 1+1
BLPR106 Veri Tabanı - I 3+1
BLPR108 İnternet Programcılığı - I 2+1
BLPR110 Mesleki Matematik-II 2+0
TDB 102 Türk Dili 2+0
YDB 118 İngilizce - II 2+0
2. SINIF    
BLPR201 Görsel Programlama - II 2+1
BLPR203 Nesne Tabanlı Programlama - I 2+1
BLPR205 Veri Tabanı - II 2+1
BLPR207 İnternet Programcılığı - II 3+1
BLSEC201 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2+0
BLSEC203 Ağ Temelleri 2+0
BLSEC205 Web Proje Yönetimi 2+0
BLSEC207 Temel Elektronik 2+0
BLSEC209 Sunucu İşletim Sistemi 2+0
BLSEC211 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 2+0
BLSEC213 Sistem Kontrol Uygulamaları 2+0
BLSEC215 Bilişim Teknik Resim 2+0
BLSEC217 Bilgisayarlı Devre Tasarımı 2+0
BLSEC219 Veri Tabanı Organizasyonları 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+0
     
BLPR202 Nesne Tabanlı Programlama - II 2+1
BLPR204 Sistem Analizi ve Tasarımı 2+1
BLPR206 Görsel Programlama - III 2+1
BLSEC204 Yazılım Mimarileri 2+0
BLSEC206 Bilgisayarlı Kontrol 2+0
BLSEC208 Web Editörü 2+0
BLSEC210 Sensörler 2+0
BLSEC212 Mikro Denetleyiciler 2+0
BLSEC214 İçerik Yönetimi 2+0
BLSEC216 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+0
BLSEC218 Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2+0
BLSEC220 Mobil Programlama 2+0
BLSEC222 Mesleki Gelişim 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0