Temmuz ayına ait staj puantaj cetvelinin eksiksiz doldurularak Yüksekokulumuza fakslanması veya bu belgenin nardic@gumushane.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.