Staj Başlangıç Tarihi: 10.07.2017

Staj Bitiş Tarihi: 18.08.2017

1. http://kelkitaydindoganmyo.ghu.edu.tr/tr/sayfa/staj-yönergesi/ sayfasına girerek Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Form-1)doldurulup bölüm başkanlığına verilecek. Öğrencinin staj yapmasının uygunluğu bölüm başkanı tarafından karar verilecek.

2. Aynı sayfadan Staj Yapılacak İşyerine Başvuru Formu (Form-3)  doldurulup Bölüm Başkanına onaylatarak staj yapacağı iş yerine staj başvurusu yapılacak.

3. Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci :

a. İş yeri tarafından onaylananStaj Yapılacak İşyerine Başvuru Formu (Form-3)’nun aslı

b. SGK aile durum belgesi

c. Kimlik fotokopisi

                Yukarıdaki belgeler Staj Başlama Tarihinden En Az 15 Gün Önce bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeleri zamanında teslim edilmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. Staj Dosyası belgeler teslim edildikten sonra verilecektir.

 

NOT 1: Staj Yapan  Öğrencilerimizin Temmuz ayına ait Staj Puantaj Cetveli Çizelgesi  28.07.2017 Ağustos ayına ait Staj Puantaj Cetveli Çizelgesi 18.08.2017- 0456 233 10 08  Fax Numarasına Ulaştırmaları veya elden bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT 2: Stajı Biten öğrenci staj dosyasını en geç staj bitiminden itibaren bir ay içinde Bölüm başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Zamanında gelmeyen staj dosyası işleme alınamayacaktır.